3. BİTKİ ISLAHI PROJE PAZARI


BIPP Nedir?

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Akdeniz TTO) olarak Üniversite İş dünyası işbirliği sonucunda rekabetçi yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, yeni teknolojilerin hukuki koruma altına alınarak sanayinin kullanımına sunulması, üniversitemizin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanması, Üniversite İş dünyası ortaklı projelerin geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvikini sağlamak üzere faaliyetler yürütmekteyiz.

Sanayi ve Ticaret Odaları, Üniversiteler, İhracatçı Birlikleri tarafından çeşitli alanlarda Proje Pazarları düzenlenmektedir. Proje Pazarlarının amacı üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında ortak Ar-Ge projelerinin oluşturulması, proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunması, ulusal ve/veya uluslararası teknolojik işbirliklerinin sağlanmasıdır.

Akdeniz Teknoloji Transfer Merkezi 3 Kasım 2015’de Antalya’da ilk defa Proje Pazarı düzenlemiştir. Bölgemizin öncelikleri ve Üniversitemizin yetkinlikleri göz önünde bulundurularak Tarım Sektörünü hedef alınmış ve Bitki Islahı çalışmaları yürüten Türkiye’deki araştırmacılar ve firmalar bir araya getirilmiştir.

İkinci defa 8 Ekim 2016 tarihinde EXPO 2016 Antalya’da Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliği ile ilk defa uluslararası olarak düzenlendi. Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden gelen ıslah projeleri firmalar ile buluşturuldu ve yapılan ikili görüşmeler ile Ar-Ge iş birlikleri için ilk adımlar atıldı.

29 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliği ile ulusal olarak düzenlenecektir. BİTKİ ISLAHI PROJE PAZARI(BIPP)’nda önceki yıllarda olduğu gibi Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden gelen ıslah projeleri firmalar ile buluşturulacak ve Ar-Ge iş birlikleri için çalışmalara başlanacaktır.

Ödüllü olarak düzenlenecek 3. BITKI ISLAHI PROJE PAZARINA(BIPP), ıslah çalışmasının herhangi bir aşamasındaki fikriniz, projeniz veya çeşidiniz ile katılabilirsiniz. Etkinlik kapsamında firmalar veya diğer araştırmacılar ile ortak proje kurgulama, proje fikriniz kapsamında iş birlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatı yakalayabilir ve proje ödüllerinden faydalanabilirsiniz.

PROJE PAZARI AMACI

3.Bitki Islahı Proje Pazarı (BİPP) ile Tarım sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları ve ıslah faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Son Güncelleme : 11 Ekim Perşembe 2018
28