3. BİTKİ ISLAHI PROJE PAZARI


Poster ve Sunum

Poster Hazırlama ve Gönderme

Proje posterinin, aşağıda verilen poster hazırlama kurallarına uygun bir biçimde hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.

  1. Proje başlığının altında proje araştırmacılarının bilgilerine yer verilmelidir.
  2. Posterlerde yazılar okunması kolay olan bir yazı stili kullanılmalıdır (Arial, Times New Roman gibi). Yazı boyutunun okunabilecek büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.
  3. Posterde resim/şekil/grafik vb. görseller kullanılabilir. Resim/Şekil/Grafik sayısı isteğe bağlı olarak artırılabilir ve metne uygun şekilde yerleştirilebilir
  4. Poster hazırlandıktan sonra JPEG formatına dönüştürülmelidir.
  5. Özetin bir de İngilizce çevirisi gönderilmelidir.
  6. Poster için bu şablonu kullanabilirsiniz: 3. Bitki Islahı Proje Pazarı Posteri

Posterlerin Sergilenmesi: Şekli eksikliği bulunmayan posterler, proje sahibinin isminin baş harfi sırası ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar poster bildirilerini 28 Kasım 17:00 sonrası ile  29 Kasım 09:00 saatleri içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır.

Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Posterlerin Sergi Alanından Kaldırılması: Posterler, proje pazarı günü saat 18:00’dan sonra katılımcılar tarafından kaldırılabilir.  Kongre Düzenleme Kurulu alınmamış posterlerden sorumlu değildir.


Son Güncelleme : 16 Mart Perşembe 2017
25