3. BİTKİ ISLAHI PROJE PAZARI


Şartname

“3. BİTKİ ISLAHI PROJE PAZARI” ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN ADI:

3. Bitki Islahı Proje Pazarı

2- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR:

  • Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKDENİZ TTO)
  • Antalya Sanayi ve Ticaret Odası (ATSO)
  • Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

3- KONUSU

Bitki Islahı alanında çalışan üniversite öğrencisi, mezunlar, kamu ve özel sektör araştırmacılarının çalışmalarının sunulabileceği bir ortam oluşturulmasıyla, proje kültürünün yaygınlaştırılması, yeni iş birlikleri ortaya çıkarma amacı ile düzenlenen proje yarışmasıdır.

4- YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLERİ

3.Bitki Islahı Proje Pazarı (BİPP) ile Tarım sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları ve ıslah faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

5- YARIŞMANIN DUYURULMASI:

Yarışma, düzenleyici kurumların web siteleri ve ilan panoları ile AKDENİZ TTO, TÜRKTOB, ATSO ve diğer ilgili kurumların web sitesi, ilan panoları, sosyal medya adresleri üzerinden ilan edilecektir.

6- YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK KOŞULLAR:

Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.

Ekip halinde katılımlarda da tüm ekip üyelerinin aşağıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.

7- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.

Etkinlikte sergilenecek olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sinai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda etkinliği düzenleyen kurumun hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta etkinliği düzenleyen kuruma 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.

Yarışmada fikir ve konu sınırlaması yoktur.

3. Şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalara ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir.

Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. Parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

8- YARIŞMAYA SON KATILIM TARİHİ

Yarışmaya katılacak projeler, 09/11/2018’e kadar yarışma duyurularında yer alan yöntem ile AKDENİZ TTO’ ya iletilmiş olmalıdır. Başvuru, proje bilgi ve dökümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, AKDENİZ TTO’nun hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- YARIŞMA BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

Yarışma başvurusu, yarışma duyurularında yer alan yöntemler vasıtasıyla yapılacaktır.

Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- YARIŞMAYA GİREN ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurularda doldurulacak formda Proje ya da iş fikirlerinin anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir. Değerlendirme belirlenen hakem kurulu tarafından yapılacaktır.

Değerlendirme başvuru formunda iletilen bilgiler üzerinden yapılacak ve projelerin uygulanabilirliği, rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş fikrinin özgünlüğü ve yeniliği, pazar potansiyeli, finansal getirisi konuları değerlendirilecektir.

İlk değerlendirmeden geçen proje başvuruları posterlerini proje alanında sergilemeye hak kazanacaktır.

Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.

11. HAKEM HEYETİ VE JÜRİNİN OLUŞUMU

Hakem Heyeti Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süs Bitkileri, Biyoteknoloji, Bitki Genetiği vb. alanlarda uzmanlığı bulunan Ülkemizin seçkin üniversitelerinden akademisyenlerden oluşmaktadır. Proje pazarında sergilenecek projeler Hakep Heyeti tarafından değerlendirilecektir.

Hakem Heyetinden akademisyenler ve sektörün önde gelen kamu, özel sektör temsilcilerin oluşan JÜRİ projeleri belirlenen kriterler doğrultusunda proje ve poster sunumları sonrasında değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan projeleri belirleyecektir.

12. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER

Sonuçlar, 29 Kasım 2018 etkinlik gününde açıklanacak olup dereceye giren proje sahiplerine çeşitli ödüller verilecektir.

13- FİNAL TÖRENİ

29 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan final töreni, protokol ve davetlilerin katılımıyla düzenlenecektir.


Son Güncelleme : 16 Mart Perşembe 2017
28